Clubhistoriek

BRIDGECLUB BOECHOUT
Ontstaan en geschiedenis

 

Oorsprong

Begin 1996, toen nog onder de auspiciën van het Davidsfonds, zag Bridgeclub Sint Bavo Boechout het eerste levenslicht. Grote bezieler vanaf het eerste moment was Georges Bruggeman. Hij zorgde voor een vliegende start door in dit eerste jaar twee cursussen te organiseren: de eerste in februari met 17 deelnemers en een tweede, in oktober, met 13 cursisten. Het gevolg was dat onze club, begin 1997, reeds 30 leden telde.

Zoals verder zal blijken wilde onze club niet alleen een echte vriendenclub zijn maar was het ook de ambitie om de ontwikkelingen binnen het ‘Bridgewereldje’ nauwgezet te volgen en toe te passen. Eerste bewijs hiervoor is dat men in september 1997 overstapte naar het Acol spelsysteem.

In april 1999 kregen we een volgende beginnerscursus met als resultaat 13 nieuwe leden.

Uiteraard gaat het binnen een Bridgeclub in eerste instantie om het bridgespel. Maar onder impuls van onze stichter (tevens voorzitter) werd er hard gewerkt aan de sociale cohesie van de club dankzij de organisatie van jaarlijks weerkerende evenementen zoals: deelname aan de quiz tijdens de parochiefeesten, een gezellig samenzijn met diner, een meerdaagse ‘bridge’ uitstap en, zoals het elke vereniging betaamt, een eindejaar –of nieuwjaarsreceptie.

 

Groei

Vanaf 1999 wordt donderdagnamiddag het vaste tijdstip voor ons wekelijks clubtoernooi. Om het allemaal wat uitdagender te maken en toch ook als stimulans voor verdere individuele evolutie worden door Georges Bruggeman verschillende statistieken bijgehouden: de regelmatigste speler/speelster, de regelmatigste ploeg, de maandwinnaar, de hoogste weekscore, een jaarklassement, een handicap,… Ook vandaag nog worden de wekelijkse resultaten zorgvuldig bijgehouden en verwerkt tot een jaarklassement van alle deelnemende paren. Daarnaast proberen we de beginners te ondersteunen via de jaar ‘handicap’ waaruit elk spelerspaar haar evolutie ten aanzien van het voorgaande jaar kan afleiden.

Eind 2001 organiseert de club het allereerste ‘open’ toernooi en dit ten voordele van de parochie. De eerste vijf jaren kunnen we telkens rekenen op meer dan 120 deelnemers.

Vanaf 2001 organiseren we op regelmatige basis (nu om de twee jaar) cursussen voor beginners waardoor het ledenaantal gestaag blijft groeien. Tussen 2003 en 2014 varieert ons aantal leden tussen 65 en 75.

In 2004 kennen we een nieuwe mijlpaal doordat er wordt aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga. Hierdoor worden we een officieel erkende club. Naast een aantal verplichtingen geeft het ons ook toegang tot verschillende voordelen zoals technische en praktische ondersteuning bij onze wekelijkse toernooien en bij de organisatie van ons jaarlijks ‘open’ clubtoernooi.

Vanaf 2005 organiseren we onder de drijvende kracht van Roland De Burchgrave maandelijks een ‘Carré-bridge’. Weer een initiatief dat zal uitgroeien tot een vaste waarde in onze clubactiviteiten.

In 2011 doen de ‘bridgemates’ hun intrede. Gedaan met het op papier noteren van elke speluitslag, het obligaat ingeven van alle resultaten en het vervolgens uitrekenen van de eindstand. Vanaf dan hebben we 5 minuten nadat de laatste kaart is gespeeld ook een einduitslag van het wekelijks toernooi.3

 

Actueel

In april 2013 wordt een verjongingskuur ingezet. Georges Bruggeman, gedurende 18 jaar de grote bezieler van onze club, vindt dat het tijd is om de fakkel door te geven en zet een stap terug. Hij wordt erevoorzitter, blijft nog in het bestuur maar draagt zijn verantwoordelijkheden over aan Willy Mertens, onze huidige voorzitter.

Vanaf 2014 starten we met de ambitie om, onder andere in samenspraak met andere gemeenten, tweejaarlijks een beginnerscursus te organiseren. Ambitie die we tot op vandaag ook hard maken: 2014,2016 en 2018, telkens in het najaar.

Op 12 maart 2015 verhuizen we onze vaste clubactiviteiten naar onze huidige thuisbasis, Oxaco – Capenberg waar we elke donderdag namiddag terug te vinden zijn ter gelegenheid van ons wekelijks toernooi.

In februari 2017 organiseren we ons eerste jaarlijks ‘Marathontoernooi’. Wellicht hebben we hiermee een nieuwe traditie gestart. Ondertussen hebben we hiervan reeds 3 succesvolle edities achter de rug en wordt de vierde uitgave voorbereid.

Eind 2018 telt onze club ruim 100 actieve leden.

Naast ons wekelijks bridgetoernooi, onze maandelijkse ‘carré bridge maar ook ons jaarlijks clubtoernooi en jaarlijkse marathon willen we nog steeds niet alleen een sportief maar ook een sociaal platform aanbieden. Getuige hiervan zijn onze jaarlijks weerkerende evenementen: de nieuwjaarsreceptie, onze midweek en natuurlijk de jaarlijkse feestzitting met prijsuitreiking voor de laureaten van de ‘Algemene uitslag’ en ‘Handicap’.

Terug naar boven